Dokumentacja szkoły old - Szkoła Podstawowa w Wierzbnej, Wierzbna 2, 37-500 Jarosław

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dla ucznia i rodzica

Statut Zespołu Szkół w Wierzbnej (pobierz)

Punktowy System Oceny Zachowania (pobierz)

Regulamin dyżurów nauczycielskich (pobierz)
Procedury wyboru szkolnego zestawu podreczników (pobierz)
R
aport z ewaluacji wewnetrzej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Wierzbnej (pobierz)
Przedmiotowy system oceniania dla klas I-III SP (pobierz)
R
egulamin Rady Rodziców (pobierz)
R
egulamin Samorządu Uczniowskiego (pobierz)
R
egulamin wycieczek i imprez krajoznawczo – turystycznych w Zespole Szkół w Wierzbnej (pobierz)
Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół w Wierzbnej (pobierz)
Regulamin Świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Wierzbnej (pobierz)
Plan pracy zespołu wychowawczego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zespołu szkół w Wierzbnej (pobierz)
Regulamin wydawania duplikatów (pobierz)
Plan promocji szkoły(pobierz)
Program rozwoju szkoły(pobierz)
Plan pracy pedagoga szkolnego (pobierz)
Plan rozwoju szkoły - obszar kształcenie (pobierz)
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (pobierz)
Wewnątrzszkolna procedura antymobingowa (pobierz)

Plan promocji szkoły 2016/2017 (pobierz)
Szkolny program profilaktyki (pobierz)
Plan pracy świetlicy szkolnej 2016/2017 (pobierz)
Szkolny program wychowawczy (pobierz)
Plan pracy pedagoga szkolnego (pobierz)
Plan rozwoju szkoły, obszar - kształcenie (pobierz)
Plan rozwoju szkoły, obaszar - wychowanie (pobierz)
Plan rozwoju szkoły - wychowanie, opieka i profilaktyka (pobierz)
Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia (pobierz)
Regulamin stroju uczniowskiego (pobierz)
Wewnątrzkolne Zasady Oceniania(pobierz)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego